Pexels Pixabay 265072

Zarządzanie zmianą w procesie restrukturyzacji

Restrukturyzacja procesu to jeden z najważniejszych momentów w dowolnej organizacji. Wpływa ona na wiele aspektów funkcjonowania jednostki, a jej efektywność zależy od prawidłowego zarządzania zmianą. W tym artykule przyjrzymy się dokładniejsze skutkom i rodzajom restrukturyzacji, a także jej wpływowi na strukturę organizacji, ustalając, jak prowadzić moment zarządzania zmianą w takiej sytuacji.

Proces restrukturyzacji a zarządzanie zmianą

Restrukturyzacja jest procesem złożonym, który wymaga zaangażowania wielu zasobów i wymaga wpływania na wiele funkcji w celu zapewnienia zgodności z jego wymaganiami. Najważniejszym elementem procesu jest zarządzanie zmianą. Narzędzia zarządzania zmianą dotyczące procesu restrukturyzacji obejmują szereg technik, dzięki którym organizacje mogą mieć pewność, że ich przemiany będą wykonywane w bezpieczny, systematyczny i efektywny sposób. Obejmują one:

 • Analizę potencjalnych skutków – ma na celu identyfikację, zdefiniowanie i zlokalizowanie wszystkich możliwych skutków umieszczonego w toku firmy procesu restrukturyzacji, takich jak zmiany w zasobach ludzkich, zmiany w systemach informatycznych i zmiany w strukturze firmy.
 • Narzędzia komunikacyjne – obejmują dystrybucję informacji o procesie restrukturyzacji poprzez media, takie jak newslettery, intranety i spotkania grupowe.
 • Monitorowanie postępów – wprowadzenie systemu monitorowania postępów może pomóc zarządzającym odnotowywać wszelkie zmiany wprowadzone w toku restrukturyzacji oraz identyfikować i rozwiązywać potencjalne problemy.
 • Strategia wsparcia – proces restrukturyzacji może wywoływać wiele różnorodnych emocji u pracowników. Dlatego strategiczne wsparcie poszczególnych działów w postaci wprowadzenia narzędzi i szkoleń pomoże zmieniać percepcję zmiany i poprawić efektywność.
 • Aktualizacja zasobów – po zakończeniu procesu restrukturyzacji wymagane jest również aktualizowanie wszystkich dokumentów, systemów obsługi klienta i innych istotnych zasobów firmy, które mogłyby ulec zmianie w wyniku restrukturyzacji.

Zalety zarządzania zmianą

Zarządzanie zmianą w procesie restrukturyzacji przynosi szereg korzyści, które można podzielić na korzyści dla pracowników i korzyści dla firmy.

Korzyści dla pracowników to:

 • lepsza świadomość pracowników dotycząca zmian, które mają nastąpić;
 • łatwiejsze dostosowanie się pracowników do zmian wprowadzonych w procesie restrukturyzacji;
 • większa motywacja u pracowników do osiągania postawionych celów w ramach przemian.

Korzyści dla firmy to:

 • obniżenie kosztów poprzez zwiększenie efektywności;
 • umożliwienie elastycznego dostosowania się do zmieniających się warunków otoczenia;
 • łatwiejsze wprowadzenie nowych produktów i usług w wyniku przemian.

Czy jesteś zainteresowany tematyką: Asertywność i podejmowanie decyzji Zobacz, co jeszcze mamy dla Ciebie na stronie: https://trzeszczany.edu.pl/asertywnosc-i-podejmowanie-decyzji/


Podsumowanie

Zarządzanie zmianą w trakcie restrukturyzacji ma ogromny wpływ na akceptację zmian wśród pracowników oraz na poziom efektywności i skuteczności firmy. Narzędzia i techniki zarządzania zmianą dotyczące procesu restrukturyzacji są kluczowe do zapewniania skutecznych zmian w organizacji, dzięki czemu przedsiębiorstwo będzie w stanie wprowadzać zmiany w szybkim i efektywnym tempie.