Young woman using a personal diary at home.

Szkolenia interpersonalne – na czym polega trening interpersonalny?

Tak naprawdę cele treningu interpersonalnego mogą być określane w bardzo różnorodny sposób, jednak w rzeczywistości dotyczą takiego samego obszaru zjawisk, związanych z ulepszaniem wielu psychologicznych umiejętności, często niezbędnych do prawidłowego utrzymywania właściwych kontaktów z innymi ludźmi.

Trening interpersonalny ma za zadanie przede wszystkim rozwijać umiejętności takie jak:

  • zrozumienie dla innych ludzi w trakcie osobistych kontaktów z nimi,
  • wyrażanie myśli i uczuć wobec innych,
  • uważne słuchanie innych ludzi,
  • udzielanie oraz przyjmowanie bez oporów psychologicznego wsparcia, jeśli wymaga tego sytuacja,
  • nauka na własnych błędach.

Trening interpersonalny jest pewnego rodzaju procesem polegającym na ciągłym uczeniu się w oparciu o własne doświadczenia, choć nie tylko. W zależności od potrzeb czas trwania jednorazowego cyklu treningu interpersonalnego wynosi od kilku do nawet kilkunastu czy kilkudziesięciu godzin nauki (w skrajnych przypadkach).

Na doświadczenia interpersonalne składa się wiele czynników, między innymi takich jak całość wrażeń, uczucia, wyobrażenia, spostrzeżenia, myśli czy doznania somatyczne, które zawsze pojawiają się przy kontakcie z innymi ludźmi, niezależnie od tego czy jest to pierwsze czy już kolejne spotkanie.

Tego rodzaju doznania, szczególnie jeśli występują dość często i intensywnie znacząco wpływają na właściwości indywidualne danego człowieka oraz sposób postrzegania przez niego wielu kwestii. Jednak trening interpersonalny nie w każdym przypadku przynosi dokładnie takie samie, z góry założone sutki. Wszystko dlatego, że jego powodzenie w głównej mierze uzależnione jest od wpływ doświadczeń interpersonalnych pojawiających się w czasie treningu wśród jego uczestników.


Wybierz najlepsze szkolenia interpersonalne


Chodzi tu przede wszystkim o treść oraz intensywność tych wrażeń. W każdej grupie treningowej, dla większej efektywności przeprowadzanych w czasie całego procesu działań, niezwykle ważne jest zachowanie odpowiedniego zbioru norm, zwyczajów oraz rytuałów. Wkrótce można nazwać te czynniki właściwą kulturą treningu interpersonalnego.