Pexels Bich Tran 1714341

Praca nad własnymi przekonaniami

Przekonania są fundamentem naszego życia, tworzą pomost pomiędzy tym, jak postrzegamy świat, a tym jak podejmujemy decyzje. Przez żywienie konkretnych przekonań determinujemy swoje postępowanie, wybory i oczywiście, wyniki. Poświęcając czas na głębszą refleksję nad naszymi przekonaniami, możemy nauczyć się dostrzegać im konsekwencje, w pewnym sensie magicznym sprawdzić, jak długo mogą one towarzyszyć nam.

Korzyści z pracy nad własnymi przekonaniami

Zbliża się nowy rok i czy to w pracy, w rodzinie czy w domu wszyscy potrzebujemy pewnych zmian. Jednym z najważniejszych kroków do realizacji noworocznych postanowień jest praca nad własnymi przekonaniami. Rozpoznawanie i zmiana zakorzenionych w naszych głowach wierzeń może przyczynić się do daleko posuniętego sukcesu.

Czy chcesz uzyskać więcej informacji o: Techniki negocjowania sprzedaży

Konsekwencje niepracowania nad przekonaniami

W człowieku mieszka wiele negatywnych przekonań. Są one przeszkodą w podejmowaniu wyzwań, a także utrudniają przejście poza strefę komfortu. Stwierdzenia takie jak „Nie jestem wystarczająco dobry” czy „Nikt na mnie nie uważa” małymi krokami powodują, że ludzie tracą kontrolę nad tym, co dzieje się wokół nich oraz blokują odwagę i energię do zmian.

Rozpoznanie swoich własnych przekonań

Najważniejszym aspektem pracy nad własnymi przekonaniami jest ich rozpoznanie, aby móc pracować nad ich naprawą. Większość błędnych przekonań skrywanych w naszych sercach wywodzi się z dzieciństwa. Nie uświadomiwszy sobie takich myśli, będziemy je dalej pielęgnować. Dlatego, by wprowadzić w życie pozytywne zmiany, najpierw musimy zastanowić się, jakiego rodzaju zasady nas przestrzegają.

Naprawianie błędnych przekonań

Jeśli chcemy naprawić błędne przekonania, do których jesteśmy zakorzenieni, musimy zacząć analizować je, wyciągając wnioski i obalanie fałszywych teorii. Większość błędnych przekonań, nawet jeśli są one zakorzenione głęboko w naszym myśleniu, może zostać z powodzeniem zastąpiona innymi. Gdy zaczniemy myśleć pozytywnie i wierzyć w nasze możliwości, jak również w szczęśliwe i spełnione życie, możemy odważnie iść naprzód i cieszyć się każdym dniem.

Trenuj swoje przekonania

Tak jak trenujemy swoje ciało, aby wzmocnić swoją mięśniową masę, sami musimy trenować nasze umysły, by przywrócić nasze przekonania do oryginalnej formy. Należy przy tym pamiętać, że zmiana przekonań wymaga nieustannej pracy i nie nastąpi z dnia na dzień. Ważne jest, byśmy pamiętali, że bez względu na to, jak trudne może to być, systematyczna praca nad naszymi wierzeniami przyniesie wiele korzyści. Dzięki temu możemy wyżej wzlecieć.