jak-img-279.jpg

Jak wybrać odpowiedni model zarządzania projektami?

Szkolenia dla kierowników i członków grup projektowych

Jedną z najpopularniejszych ścieżek kariery zawodowej, którą obrać mogą obecnie osoby związane ze środowiskiem biznesowych są stanowiska związane z szeroko rozumianym zarządzaniem projektami, czy też używając nazwy angielskiej – project managementem.

Realizowanie projektów odbywać się powinno w sposób sprawny i skuteczny, tak aby gotowy produkt, który był celem danego projektu był funkcjonalny i w pełni odpowiadał potrzebom zleceniodawcy. Project management to dziedzina, która ciągle ewoluuje. Pojawiają się nowe metody, które najlepiej sprawdzają się w przypadku różnych rodzajów projektów.

Tradycyjna kaskadowa metoda zarządzania, zgodnie z którą każdy z projektów stanowił nierozerwalną całość realizowaną według ustalonego z góry planu przestała sprawdzać się w przypadku projektów o wyższym stopniu złożoności.

Obecnie na świecie o wiele bardziej popularne są inne metody zarządzania, takie jak PMI, Prince2 czy zwinne zarządzanie, czyli agile. To właśnie szkolenie agile cieszy się szczególną popularnością, zresztą nie bez powodu. Jest to bardzo skuteczna metoda, zwłaszcza w przypadku projektów bardzo skomplikowanych, na przykład tych związanych z programowaniem.

Agile zakłada, że każdy projekt podzielić można na poszczególne etapy i podczas wykonywania prac skupić się należy na konkretnym etapie. W toku prac dojść może do wprowadzenia niezbędnych modyfikacji, które wpłyną na to, czy gotowy produkt będzie funkcjonalny, lub też w znacznym stopniu tę funkcjonalność poszerzą.

Project management szkolenia

Szkolenia z zakresu zarządzania projektami są dobrym rozwiązaniem zarówno dla tych pracowników, którzy pracują już przy projektach, w tak zwanych grupach projektowych, ale też dla tych, którzy pragną się rozwijać i szukają praktycznych i cenionych umiejętności.

Każdy pracodawca powinien rozważyć zorganizowanie bądź opłacenie ich dla swoich pracowników, ponieważ w znacznym stopniu przyczynić się one mogą do rozwoju danej firmy, pozytywnie wpłynąć na jej pozycję oraz opinię na rynku, w konsekwencji zaś na jej sytuację finansową. Project management jest bez wątpienia zawodem przyszłości.

Leave a Reply