Woman remote work from home. Freelance working on laptop.

Ja to jest z pracą zdalną?

W związku z okolicznościami i ograniczeniami epidemiologicznymi, weszły w życie nowe formy wykonywania obowiązków pracowniczych, w tym praca zdalna. Do tej pory rzadko wybierana przez pracodawców. Każda forma pracy ma swoje wady i zalety, istnieją też pewne zasady, z którymi warto się zapoznać, żeby nie zostać zaskoczonym faktami.

Przede wszystkim przejście na pracę zdalną, może zostać zalecone w formie ustnej i nie wymaga żadnych aneksów do umowy. Jednak po obydwu stronach leży zagwarantowanie sobie klarowności w realizowaniu zadań i czasem wypada sobie zadać więcej trudu, wysyłając choćby elektroniczną wiadomość z potwierdzeniem zmiany trybu wykonywania pracy na rzecz firmy. Nie każdy ma właściwe warunki domowe i rodzinne, żeby we własnym mieszkaniu wykonywać swoje zadania – co wówczas? To na pracodawcy spoczywa obowiązek znalezienia zastępczego pomieszczenia. Praca zdalna, to w rozumieniu przepisów praca realizowana poza stałym miejscem pracy, nie koniecznie musi być to mieszkanie zatrudnionego.

O tym, jak wszystko powinno przebiegać ze strony pracodawcy, najlepiej pokażą zarządzanie webinary, podczas których przełożeni poszerzają wiedzę z korzystania z tej metody. Poznają też różnorodne narzędzia do wykorzystania w ich branży. Szkolenia online całkowicie mieszczą się w realizowaniu cyklu szkoleń, a zatem i pracownicy mogą z nich korzystać, poszerzając swoje kompetencje. O ile istnieje taka wola ze strony szefa.

Osoba zlecająca pracę zdalną powinna zadbać o wyposażenie podwładnego w wymagany sprzęt, nawet jeśli wiąże się to ze zwiększonymi kosztami. Nie każda zatrudniona osoba ma odpowiednio zabezpieczony komputer oraz dostęp do szybkiego Internetu. To są podstawy, a bez nich bezpieczeństwo danych i skuteczność realizowania zadań w wyznaczonym czasie są zachwiane. Gdy z jakiegoś względu nie jest to do zrealizowania przypomnieć należy swoim pracownikom o regułach bezpieczeństwa obowiązujących w Internecie.