white ceramic mug with coffee on top of a planner

Feedforward

Coaching stał się niezwykle popularny w wielu dziedzinach życia, w szczególności zaś w życiu zawodowym. Z umiejętności trenera personalnego korzystają przede wszystkim dyrektorzy, kierownicy i managerowie, ale nie tylko. Trener mentalny jest coraz częściej potrzebny również pracownikom niższego szczebla. Bez wątpienia ogromną zaletą coachingu jest to, że pozwala na wydobycie realnych umiejętności, możliwości każdego z nas.

Coaching stał się niezwykle popularny w wielu dziedzinach życia, w szczególności zaś w życiu zawodowym. Z umiejętności trenera personalnego korzystają przede wszystkim dyrektorzy, kierownicy i managerowie, ale nie tylko. Trener mentalny jest coraz częściej potrzebny również pracownikom niższego szczebla.

Bez wątpienia ogromną zaletą coachingu jest to, że pozwala na wydobycie realnych umiejętności, możliwości każdego z nas. Ponadto, pozwala na świadome zarządzanie swoimi możliwościami, wykorzystywanie naturalnych predyspozycji każdego z nas do realizowania swoich zadań w pełni zgodnie z tym, co w nas siedzi.

Tak jak w każdej dziedzinie, również w biznesie i coachingu istnieje wiele nowych technik, metod, czy sposobów na osiąganie jakichś celów. Jedną z nich niewątpliwie jest feedforward, czyli metoda, która ma swoje odzwierciedlenie zarówno w coachingu, co i klasycznym biznesie. Co jednak kryje się pod tak tajemniczą nazwą?

Przede wszystkim metoda feedforward zakłada, że nie możemy już zmienić naszej przeszłości, ale jak najbardziej możemy wyciągnąć wnioski z tego, co zdarzyło się kiedyś. Być może dzięki temu uda się zmienić swoją strategię, zdecydować się na podejmowanie zupełnie innych działań, czy też uniknąć podobnych błędów. Jest to bardzo przydatne nie tylko w biznesie, ale również w życiu osobistym.

Może pozytywnie wpłynąć zarówno na całe przedsiębiorstwo, jak i na życie pojedynczego człowieka.
Warto również wspomnieć, że metoda feedforward polega na precyzyjnym określaniu zadań, przyszłości, do której dążymy. Zamiast koncentrować swoje siły na przeszłości, należy jedynie wyciągnąć z minionych zdarzeń wnioski i wszystkie swoje siły inwestować w to, co ma się zdarzyć. W metodzie tej należy skupić się na oczekiwaniach i na tym, jak je zrealizować, unikając zbędnego angażowania się w to, co już się wydarzyło.

Zdarzenia minione powinny stanowić jedynie kierunek, którego warto unikać. Służyć mają nauce, wyciąganiu wniosków, zaś wszystkie działania człowiek powinien zintensyfikować na przyszłości.