man and woman laughing while sitting in front of laptops

Edutainment – kombinacja wiedzy i rozrywki w idealnych proporcjach

Popularność imprez organizowanych poza firmą dla jej pracowników stale wzrasta. Oprócz doskonałej zabawy eventy tego typu niosą ze sobą ogrom możliwości i korzyści rozwojowych dla firmy. Impreza pracownicza może stać się świetną inwestycją pracodawcy, jeśli wykorzysta on okazję, aby przeprowadzić podczas niej szkolenie dla pracowników własnej firmy.

Odpowiednio wyważone proporcje kombinacji trzech składników: wiedzy, pracy oraz rozrywki mogą przynieść wiele możliwości rozwojowych zarówno firmie jak i jej pracownikom. Edutainment jest powiewem świeżości wśród technik motywacyjnych, komunikacyjnych i jednocześnie podnoszących kwalifikacje personelu.

Udostępnienie przez agencje eventowe nowych formatów zabaw polegających na połączeniu rozrywki z rozwojem to trend dominujący w kategoriach integracyjnych. Wśród ofert firm zajmujących się organizacją wydarzeń firmowych znajdują się spotkania kulinarne, symulacje i gry scenariuszowe czy LARP’y. Różnorodność form rozrywki połączonej z edukacją pociąga za sobą bazowanie na coraz to nowszych modelach i formatach jak escape room czy wirtualna rzeczywistość.

Wszystkie one pozwalają ich uczestnikom doświadczyć autentycznych emocji, myśli oraz zachowania, dzięki czemu mogą zostać spełnione potrzeby nauki oraz celowości organizowania takich imprez. Animatorzy udostępniają atrakcje i czuwają nad korzystaniem z nich, natomiast w dalszej części pojawia się trener edutainmentowy, który przedstawia wszystkie wydarzenia, które miały miejsce, odnosząc je do wartości firmowych oraz postaw pracowniczych.

Wprowadza on narzędzia, które następnie zostają wykorzystane podczas zadań warsztatowych przeznaczonych dla pracowników danego eventu.

Imprezy pracownicze są doskonałą okazją dla przedsiębiorstwa i jego pracowników. Dzięki szkoleniom i konferencjom odbywającym się w trybie rozrywki połączonej z aktywnym zbieraniem informacji oraz doświadczeń, uczestnicy mogą połączyć swoje pasje ze zdobywaniem wiedzy oraz podnoszeniem kompetencji ważnych z punktu widzenia rozwoju firmy.

Leave a Reply