czy-img-227.jpg

Czy SCRUM i Agile są tym samym?

SCRUM i Agile to dwa słowa, które często są stosowane zamiennie ze sobą, jednak nie jest to do końca właściwe. O ile Agile możemy nazwać przyjętą metodologią (metodą) zarządzania projektami informatycznymi, o ile SCRUM nazwać się metodą nie powinien, i chociaż oba podejścia można nawet ze sobą połączyć i wzajemnie się uzupełnią, to jednak tych dwóch słów zamiennie używać się nie powinno.

Najlepiej różnice wyjaśnia Agile project management szkolenie – podczas którego dowiemy się, jak powinniśmy wdrażać Agile do naszego zespołu projektowego, czym w zasadzie jest Agile a czym nie jest i co jest wymagane, aby można było stwierdzić, że nasz zespół pracuje korzystając z dobrodziejstwa tej metodologii.

Projekty Agile posiadają swój własny cykl życia i strukturę, o czym więcej dowiedzieć się można dzięki treściwym i przystępnym szkoleniom Agile PM Foundation, wprowadzające w podstawy tej metodyki i pojęcia stosowane w pracy na projektach Agile. SCRUM szkolenia odpowiedzą natomiast na pytania, czym jest SCRUM – jeśli nie metodologią lub metodyką, to czym?

Wielu specjalistów obeznanych z podejściem SCRUM skłania się do określenia SCRUMa jako szkieletu projektowego, frameworka, który daje nowe pomysły na pomyślną realizację projektu, ale nie jest jednocześnie sztywnym, strukturalnym systemem.

Podczas Agile szkolenia dowiemy się, że SCRUM od Agile różni się przede wszystkim przyjętymi rolami członków w zespole a także wydarzeniami, które mają miejsce podczas tak zwanych „sprintów” – pomniejszych okresach, w których wykonywana jest praca, później rozliczana i przedstawiana najczęściej w wersji demo klientowi.

SCRUM zakłada też istnienie pewnych artefaktów, które niekoniecznie występują w całej metodologii Agile – takich jak Product Backlog, Sprint Backlog, Product Increment. Szkolenia Agile i SCRUM przekazują ważne informacje, które w projekcie stanowią doskonałe uzupełnienie i nie bez znaczenia jest fakt, że najczęściej to właśnie Agile i SCRUM są łączone ze sobą w wielu firmach, które osiągają sukcesy w produktywności.

Leave a Reply