Projektu Gamma Zaplecza 803.jpg

Czy każdy może być kierownikiem projektu?

Czy każdy może być kierownikiem projektu?

Kierowanie zespołem pracowników to niezwykle odpowiedzialne zadanie i już na wstępie można stwierdzić, że nie każdy pracownik będzie posiadał odpowiednie kompetencje w tym zakresie.

Nie chodzi tu o tylko o wykształcenie w odpowiednim kierunku lecz także o pewne cechy charakteru. Jaki pracownik może zostać kierownikiem projektu? Jakie cechy powinna posiadać taka osoba. Czy szkolenie project manager jest dobre?

Cechy dobrego lidera zespołu

Firma będzie się mogła rozwijać dopiero wówczas, gdy wszystkie procesy będą w niej zachodziły płynnie, a każdy z pracowników będzie dokładnie wiedział co ma robić. Jednak im większa firma, tym większa hierarchia w niej powinna panować.

Nie wszyscy pracownicy mogą być równi. Grupą musi ktoś zarządzać, w przeciwnym razie szybko może pojawić się chaos. Odpowiednia organizacja struktury w firmie z pewnością przyczyni się do efektywniejszej pracy. Każdy zespół pracowników powinien mieć lidera, czyli osobę odpowiedzialną za kierowanie grupą.

Taka osoba musi posiadać wszechstronną wiedzę, gdyż do jej obowiązków będzie należało zarówno pilnowanie terminów realizacji projektów jak i dbanie o to, aby motywacja pracowników utrzymywała się stale na odpowiednio wysokim poziomie. Warto dlatego wybrać się na szkolenie agile foundation.

Jak wybrać dobrego lidera?

Jeżeli chodzi o wybór lidera, to drogi są dwie. Jedna osoba może zostać dobrze przeszkolona w kierunku wykonywania obowiązków project managera i wówczas w każdym przypadku, to własnie ta osoba będzie sprawowała bezpośredni nadzór nad realizowanymi projektami.

Lider projektów może być także stanowiskiem zmiennym, co oznacza że osoba odpowiedzialna jest wybierana w zależności od tego, jakiej tematyki będzie dotyczył projekt. Warto inwestować w project manager szkolenia, aby jak największa grupa pracowników była przygotowana do tego by wypełniać obowiązki na najwyższym poziomie. Zaś szkolenie SCRUM pozwoli na zapoznanie się z metodami zwinnego zarządzania.

Lider musi być z jednej strony osobą niezwykle stanowczą, jednak z drugiej strony musi go cechować odpowiedni poziom empatii, dzięki temu będzie w stanie zrozumieć innych pracowników i ich potrzeby.