Pexels Linkedin Sales Navigator 1251903

Budowanie umiejętności pracy w zespole i współpracy

Statystyki wskazują, że współpraca jest niezbędna w dowolnej dziedzinie. Od inżynierów pracujących w nauce i rozwoju, po przedstawicieli handlowych kontaktujących się z potencjalnymi klientami – współpraca stanowi podstawę sukcesu danego przedsiębiorstwa. Aby wykorzystać możliwości w pełni, pracownicy muszą umieć współpracować w środowisku zespołowym. Artykuł będzie poświęcony budowaniu umiejętności pracy w zespole oraz współpracy.

Budowanie wytrwałości i lojalności

Lojalność oznacza punkt wyjścia dla dwustronnej współpracy. Jeśli chcesz, aby twój zespół odniósł sukces, musisz postawić na wytrwałość i lojalność. Drużyna winna zbudować silny układ przekonań, który będzie wsparciem dla wspólnego dążenia do wyznaczonych celów. W codziennym życiu będzie to wykorzystanie wspólnego zrozumienia wartości, hierarchii, a także budowanie zaufania między członkami zespołu.


Czy chcesz uzyskać więcej informacji o: Zarządzanie zmianą w zarządzaniu IT


Umiejętność współdziałania w grupie

Dobrym sposobem na budowanie silnych relacji w grupie jest zrozumienie, jak działają na siebie wzajemnie dane wyrażenia, style, systemy wartości i punkty widzenia. Rozmowy pomogą w poszerzeniu myślenia, a wspólne wyznaczniki dobrego zachowania, porozumienie między uczestnikami i understandingu na temat zadań i zobowiązań zespołu stanowią bardzo ważne kwestie w pracy grupowej. Ci, którzy kierują zespołem, muszą wozić, co w danej sytuacji będzie najbardziej budujące dla innych. Przewodzący powinien trzymać się postawy, która kładzie nacisk na zrozumienie, dialog i pojednanie, zamiast na starcie i kontrolę.

Komunikacja w grupie

Zdolność do wyrażania swoich własnych opinii i efektywnego słuchania jest bardzo ważnym elementem dobrego komunikowania się w grupie. Udzielanie informacji zwrotnych, naturalna akceptacja i uznawanie innych punktów widzenia pozwala grupie podejmować wspólnie dobrze przemyślane decyzje i przystępować do działania. Ważne jest, aby każdy w zespole zachował otwartość na zmianę, okazywał równość wszystkim członkom, był kulturalny i wyrażał swoje opinie w sposób zrównoważony i delikatny.

Stworzenie przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni

Ważne jest, aby stworzyć atmosferę wzajemnego szacunku i akceptacji w grupie, która nie tylko motywuje swoich członków, ale także uzdrawia i tworzy bezpieczną przestrzeń do działania. Agresywne lub złośliwe zachowanie, uprzedzenia i dyskryminacja nie są akceptowane. Celem jest stworzenie przyjemnego środowiska, w którym wszystkie członki zespołu pozytywnie współpracują do osiągnięcia ostatecznego celu.

Umiejętności budowania zespołów

Do skutecznego budowania zespołu potrzebne są umiejętności nadawania priorytetów, planowania, delegowania obowiązków i monitorowania postępu. Te umiejętności są kluczowe do utrzymania relacji między członkami zespołu, aby wspólnie osiągnąć założone cele. Przewodniczący zespołu jest odpowiedzialny za identyfikowanie i wykorzystywanie mocnych stron zespołu, zarządzanie czasem, a także motywowanie innych członków. Przy właściwym wykorzystaniu tych umiejętności praca w zespole stanie się dużo pełniejsza i udana.

Korzyści płynące z pracy w zespole

Występuje wiele korzyści płynących z pracy w zespole. Zespoły przynoszą następujace korzyści:

  • Podzielenie się wiedzy – wspólne współdziałanie pozwala innym na zrozumienie postrzegania innych osób. Dowiadują się one na temat planowania, odpowiedzialności, tworzenia równości i wspierania w wykonaniu niezbędnych, także codziennych, zadań.
  • Osiąganie lepszych wyników – wynik jest wyższy, gdy zespół działa jednomyślnie i efektywnie.
  • Uczenie się od innych – praca w zespole uczy członków nowych postaw, teorii i procesów, które w innym przypadku byłyby ciężko nauczalne.
  • Odpowiedzialność dzielonego działania – przydzielanie i dzielenie się odpowiedzialnością wzmacnia pewność siebie i buduje głębsze rozumienie dziedziny.

Poświęcenie czasu i energii na budowanie umiejętności pracy w zespole i współpracy z pewnością pomoże w tworzeniu skutecznego i wydajnego zespołu oraz stworzy solidny i produktywny kontrakt między wszystkimi uczestnikami.