pexels-vojtech-okenka-390392-1

Asertywność i praca zespołowa

Asertywność i praca zespołowa są niezbędnymi umiejętnościami społecznymi, by osiągnąć sukces. Są one ważną częścią każdego zawodu, w którym wymagane jest rozwiązywanie problemów i współpraca. W tym artykule przyjrzymy się, w jaki sposób asertywność i praca zespołowa mogą pomóc Ci lepiej funkcjonować w pracy i na co powinieneś uważać, by sukces był trwały.

Czym jest asertywność i jak ją zdefiniować?

Asertywność jest to umiejętność efektywnego wyrażania własnych potrzeb, żądań i przekonań bez naruszania praw innych osób. Oznacza to, że należy szanować cudze zdanie i mówić samego za siebie. Asertywność to odpowiedzialność za swój czyn, słowa i zachowanie – zamiast zwalniać odpowiedzialność na innych, należy akceptować wszelkie konflikty jako okazję do nauki i rozwoju.

Asertywność a praca zespołowa

Asertywność to kluczowy czynnik wpływający na sukces wszelkich przedsięwzięć zespołowych. Umożliwia tworzenie harmonijnych, zdrowych relacji i angażowanie się w dyskusje. Aby być asertywnym, trzeba być pewnym swoich wyborów, wyrażać poglądy, szanować innych i akceptować odmienność czy indywidualne spojrzenia. Asertywność jest niezbędna do skutecznego funkcjonowania w zespołach, ponieważ pozwala na uzyskanie porozumienia i wyeliminowanie sytuacji stresowych.

Czy chcesz poznać bardziej szczegółowe informacje na temat: Techniki negocjowania sprzedaży

Zalecane czynniki sukcesu dla asertywnych pracowników zespołowych:

  • Pokazuj zainteresowanie: w celu wypracowania konsensusu i współpracy trzeba wyzbyć się wszelkich uprzedzeń i szczere interesować się poglądami i zdaniami innych osób.
  • Twórz zrozumiałe argumenty: muszą być one jasne, istotne i bazować na faktach, aby nie były odbierane jako personalne ataki.
  • Zachowaj szacunek: twórcy zespołowi powinni szanować siebie nawzajem, nawet jeśli mają odmienne zapatrywania.
  • Bądź otwarty na polemikę: trzeba potrafić przedstawić swoje argumenty, słuchać argumentów innych i nie boić się rozmawiać o manifestowanych poglądach.
  • Podobać pomysły: wprowadźmy pozytywny dialog i uczmy się od siebie nawzajem, weźmy pod uwagę zdanie innych, zwłaszcza jeśli są one rozsądne i trafne.

Podsumowanie

Asertywność to zdolność działania opierająca się na przekonaniu, że wszyscy w zespole są sobie równi i że każdy ma prawo i obowiązek przedstawiać swoją opinię w sposób kulturalny. Asertywność ułatwia budowanie środowiska, w którym efektywność jest priorytetem i upodmiotowienie jest kluczem do sukcesu. Aby osiągnąć najlepsze wyniki pracując w zespole, należy wykorzystać wspomniane wyżej czynniki sukcesu dla osób asertywnych.

Leave a Reply