Aktualności - rok szkolny 2014/2015
Twoje dziecko ma prawo do darmowych podręczników i ćwiczeń!
 • Plakat informacyjny dla rodziców. - *.pdf
 • Minister edukacji w sprawie darmowych podręczników - *.pdf
 • Informacje dotyczące reformy w dalszych latach - *.pdf
Wykaz podręczników w roku szkolnym 2015/2016
Ja w zieloną jadę ciszę...
Za nami IV Powiatowy Rajd Na Orientację Hrubieszów- Uchanie 2015. Uczestnicy rajdu prezentowali: informację o szkole oraz piosenki biwakowe i rajdowe, był poczęstunek i pieczone kiełbaski przy ognisku. Było moc wrażeń i świetna zabawa, a pogoda super. Za rok spotkanie w Werbkowicach!
Podczas naszej wyprawy podziwialiśmy krajobraz Rezerwatu Przyrody Susła Perełkowanego w Gliniskach. Zobaczcie sami...
DZIEŃ DZIECKA ZA NAMI
Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, 3 czerwca na boisku szkolnym odbył się tradycyjnie Dzień Sportu. Jak co roku rywalizacja odbywała się między klasami i indywidualnie, a były to konkurencje: biegi 40m i 150m, skoki na skakance na czas, skok w dal z miejsca, przeciąganie liny, mecze piłki siatkowej i nożnej.
Wygrała klasa II, przed klasą III i I.
Święto Patrona Szkoły
Każdego roku dniem szczególnie uroczystym jest Święto Patrona Szkoły, które obchodzimy w rocznicę nadania imienia naszemu gimnazjum. Dzień ten rozpoczęliśmy Mszą świętą w kościele parafialnym, odprawioną przez księdza Pawła Rapę. Dziękowaliśmy Bogu za życie i pontyfikat Jana Pawła II, który wciąż jest obecny wśród nas, opiekuje się nami oraz wymaga od nas określonych postaw i zachowań. Msza święta zakończyła się adoracją relikwii świętego Jana Pawła II, przed którymi mogliśmy się pokłonić i które mogliśmy ucałować. Był to moment szczególnie podniosły i wzruszający. Następnie przy, znajdującym się przed kościołem pomniku świętego Jana Pawła II, złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicz.
Dalsza część tego dnia przebiegała już w murach naszego gimnazjum. Został przeprowadzony międzyklasowy konkurs wiedzy i naszym Patronie a także o historii naszej szkoły. Uczniowie poszczególnych klas wspólnie odpowiadali na pytania, przygotowane przez nauczycieli odpowiedzialnych za organizację tego dnia. W konkursie zwyciężyła klasa II, udzielając najwięcej prawidłowych odpowiedzi i zdobywając największą liczbę punktów. Drugie miejsce zajęła klasa I a trzecie klasa III.
Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły obejrzeli część artystyczną zatytułowaną "Dziękujemy Ci, Ojcze Święty". Była to wyjątkowa lekcja historii, która połączona z prezentacją multimedialną i ubogacona pięknymi piosenkami, przypomniała i przybliżyła postać świętego Jana Pawła II. Dzień zakończyła projekcja filmu "Jan Paweł II, papież, który pozostał człowiekiem". Nad organizacją i przebiegiem Święta Patrona Szkoły czuwali następujący nauczyciele: pani Weronika Kisielewicz, pani Irena Tatarczak, pani Anna Więch i pan Arkadiusz Pydyś.
Trzeszczany - Nieledew
Nasza szkoła z lotu ptaka, film z 12 maja 2015 roku: film >>>
Peregrynacja symboli Światowych Dni Młodzieży
W szóstym dniu peregrynacji symboli Światowych Dni Młodzieży w Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej 07 maja 2015 r. uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II oraz Szkoły Podstawowej w Trzeszczanach mieli zaszczyt gościć w murach swojej szkoły Krzyż Roku Świętego zwany Krzyżem Młodych oraz towarzyszącą mu od 2003 roku Ikonę Matki Bożej Salus Populi Romani - Opiekunkę Ludu Rzymskiego.
Mieliśmy niepowtarzalną okazję zobaczyć z bliska symbole ŚDM, podejść do nich, dotknąć i ucałować. Naszej adoracji towarzyszyła wspólna modlitwa oraz śpiewy. Było to dla nas wielkie przeżycie oraz okazja do pogłębienia naszej wiary.
Ożyło w naszych sercach zadanie, jakie nasz Patron Jan Paweł II powierzył młodym pod koniec Świętego Roku Odkupienia, przekazując im wielki krzyż tamtego jubileuszu i które powtórzył w dwudziestą rocznicę tej nadzwyczajnej duchowej przygody - 04 kwietnia 2004 roku: "powierzam wam (...) Krzyż Chrystusa! Ponieście go w świat jako znak miłości, którą Pan Jezus umiłował ludzkość i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest ratunek i odkupienie."
foto >>>
  Regulamin konkursu
KONSTYTUCJA 3 MAJA
KULTURA POLSKA W CZASACH STANISŁAWOWSKICH
 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Trzeszczanach - prace indywidualne.
 2. Cele konkursu :
  • Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791r. w ramach obchodów święta narodowego.
  • Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych.
 3. Forma to prezentacja multimedialna :
 4. Zakres tematyczny:
  • Polskie tradycje narodowe.
  • Konstytucja 3 Maja.
  • Rzeczpospolita Obojga Narodów [kultura, społeczeństwo, polityka] w okresie panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego.

  Jeden uczeń wykonuje jedną pracę na wybrany temat. Prace zapisane na dowolnym nośniku przekazujemy p. Dorocie Maciąg do dnia 04.05.2015r.

 5. Nagrody:
  • Nagrodzone zostaną 3 najlepsze prace
  • Każdy autor nagrodzonej pracy otrzyma cząstkową ocenę celująca z historii.
Zapraszamy do udziału w konkursie!
Organizatorzy
Etap wojewódzki oplimpiady Myśli Jana Pawła II
W dniu 10.04.2015 r. w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Trzeszczanach odbył się wojewódzki etap Ogólnopolskiej Olimpiady Myśli Jana Pawła II. W bieżącym roku szkolnym tematem przewodnim olimpiady jest przesłanie Jana Pawła II do Ojczyzny i Rodaków - "Przestań się lękać". Pochylając się nad myślami świętego Jana Pawła II, młodzi ludzie bliżej poznają Jego życie oraz niezwykle bogaty i cenny dorobek. Zgodnie z regulaminem, uczestnicy etapu wojewódzkiego pisali test, składający się z zadań otwartych i zamkniętych. Na etapie ogólnopolskim nasze województwo będą reprezentować następujący uczniowie: w kategorii  gimnazja - Biała Klaudia i Jankowska Joanna z Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Chełmie (opiekun siostra Mirosława Kuligowska) oraz Kinga Muzyczuk z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Trzeszczanach (opiekun pani Irena Tatarczak); w kategorii szkoły ponadgimnazjalne - Tchórzewska Magdalena, Auguściuk Marek i Dudzik Jakub z  I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie (opiekun siostra Bernadetta Jarecka).  Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
foto >>>
  Wokół Wielkanocnej pomocy
Nasza szkoła od kilku lat aktywnie włącza się w organizowaną akcję "Wokół Wielkanocnej Nadziei", której celem jest kultywowanie regionalnej tradycji świąt wielkanocnych oraz zbieranie funduszy dla osób potrzebujących pomocy z powiatu hrubieszowskiego. Również w tym roku szkolnym uczniowie naszego gimnazjum wykonali stroiki, pisanki i kartki świąteczne, które zostały przekazane organizatorom akcji. Mamy nadzieję, że nasze prace chociaż w malutkiej części przyczynią się do pomocy najbardziej potrzebującym. Akcję na terenie szkoły, jak każdego roku, organizowało Szkolne Koło PCK.
Dzień Samorządności
W tym roku szkolnym Dzień Samorządności został zorganizowany w naszym gimnazjum w dniu 25.03.2015 r. Na apelu szkolnym pani dyrektor Dorota Błaszczuk przekazała władzę uczniom a przewodnicząca SU - Kinga Muzyczuk zapoznała wszystkich z planem dnia oraz przedstawiła nową Radę Pedagogiczną, w skład której weszli tradycyjnie uczniowie klasy III gimnazjum. Specjalnie powołana na ten dzień Rada Pedagogiczna przeprowadziła cztery godziny lekcyjne. Wszystko odbyło się zgodnie z planem lekcji, pod czujnym okiem nowej pani dyrektor - Moniki Wołk. Kiedy nowi nauczyciele próbowali swoich sił, przekazując wiedzę koleżankom i kolegom, nowi pracownicy niepedagogiczni dbali o porządek na terenie szkoły. Korzystając z pięknej pogody, którą specjalnie zamówiliśmy na ten dzień, wykonywali również niezbędne prace na zewnątrz budynku, grabiąc teren wokół szkoły. W dalszej części dnia, zgodnie z planem, odbyły się różne konkursy. Zespoły z poszczególnych klas rywalizowały ze sobą w konkursach z języka polskiego, z matematyki, w konkursie na plakat o wiośnie, na najładniejszą pisankę wielkanocną oraz w różnych konkurencjach sportowych. Dodatkowo został zorganizowany konkurs na najlepszą frekwencję w każdej klasie, a była ona rekordowa, ponieważ w całej szkole odnotowano nieobecność tylko pięciu uczniów. Po podsumowaniu konkursów okazało się, że zwyciężyła klasa I. W nagrodę uczniowie tej klasy mogą wybrać sobie jeden dzień, w którym nie będą pytani z żadnego przedmiotu, nie będą pisali żadnych sprawdzianów i kartkówek. Ze względu na bardzo duże zaangażowanie w organizację tego dnia wszystkich uczniów szkoły, jak również niewielkie różnice punktowe w przeprowadzonych konkursach, pani dyrektor Dorota Błaszczuk nagrodziła również klasę II i III możliwością wyboru szczęśliwego dnia, w którym uczniowie nie będą pytani z żadnego przedmiotu. Dzień Samorządności zakończyliśmy na boisku szkolnym. Ponieważ był on połączony z obchodzonym niedawno Pierwszy Dniem Wiosny, spaliliśmy naszą ekologiczną Marzannę i mamy nadzieję, że pożegnaliśmy zimę na dobre. Oddając władzę w ręce pani dyrektor, uczniowie uzyskali zapewnienie, że w przyszłym roku szkolnym, również będą mieli możliwość zorganizowania Dnia Samorządności i wykazania się odpowiedzialnością, dużym zaangażowaniem, inicjatywą w działaniu oraz prawdziwą samorządnością w połączeniu z dobrą zabawą.
Dzień otwarty
W dniu 18 marca 2015 roku odbędzie się Dzień Otwarty Naszej szkoły. Szczegóły >>>
Konkurs ortograficzny
W dniu 20 lutego 2015 roku odbył się finał "Gminnego Konkursu - Mistrz Ortografii 2015".
Celem konkursu było promowanie poprawnej polszczyzny, rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy i umiejętności ortograficznych.
Konkurs przebiegał w dwóch etapach - szkolnym i gminnym. Na etapie szkolnym wyłoniono przedstawicieli reprezentujących poszczególne szkoły z terenu naszej gminy w finale. Łącznie do finału przystąpiło 15 uczniów z trzech szkół: Szkoły Podstawowej w Mołodiatyczach – pod opieką pani Beaty Szozda, Szkoły Podstawowej w Nieledwi – pod opieką pani Marty Kamińskiej i Publicznego Gimnazjum w Trzeszczanach – pod opieką pani dyrektor Doroty Błaszczuk i pani Ireny Tatarczak. Konkurs przeprowadzony został w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie szkoły podstawowej z klas IV - VI i uczniowie gimnazjum. W obydwu kategoriach wiekowych walka o tytuł była bardzo wyrównana. Po przeprowadzeniu dogrywki, komisja konkursowa ogłosiła wyniki.
Mistrzem Ortografii Szkoły Podstawowej została Natalia Kozioł z klasy IV Szkoły Podstawowej w Nieledwi. Mistrzem Ortografii Gimnazjum został Łukasz Baran z klasy II. Zwycięscy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe a wszyscy uczestnicy konkursu również pamiątkowe dyplomy i upominki. Nagrody i dyplomy wręczył przedstawiciel organu prowadzącego szkoły Sekretarz Gminy pan Wacław Borkowski oraz Dyrektor GOK-u pan Mateusz Lipski. Gratulujemy wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie znajomości zasad polskiej ortografii i umiejętności posługiwania się naszym pięknym językiem ojczystym. Organizatorami konkursu byli: Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Trzeszczanach oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Trzeszczanach. Nad sprawną organizacją konkursu czuwały pani Dorota Martyniuk – Skrzypczak, pani Joanna Kons i pani Zofia Kowalska. Serdecznie dziękujemy Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzeszczanach za współpracę i pomoc w organizacji konkursu oraz Szkole Podstawowej w Mołodiatyczach i Szkole Podstawowej w Nieledwi za wsparcie naszej inicjatywy i udział w konkursie. Organizacja finału konkursu zbiegła się z obchodzonym 21 lutego Międzynarodowym Dniem Języka Ojczystego. foto >>>
Szkolny etap olimpiady Myśli Jana Pawła II
W obecnym roku szkolnym przystąpiliśmy po raz kolejny do udziału w VII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Myśli Jana Pawła II. W tym roku konkurs, którego celem jest krzewienie nauki świętego Jana Pawła II wśród młodzieży, pogłębianie zainteresowania Jego osobą oraz ukazanie chrześcijańskiego systemu wartości, organizowany jest pod hasłem "Przestań się lękać". Do etapu szkolnego konkursu, który odbył się 16.02.2015 r. przystąpiło 9 uczniów naszej szkoły: Kamila Baj, Kamila Czerniej, Damian Gierszon, Kinga Muzyczuk, Natalia Uryć i Adrian Wiązanka z klasy I oraz Dominika Gardias, Ewa Sawa i Karolina Terebus z klasy II. Do udziału w etapie wojewódzkim zakwalifikowali się: Kinga Muzyczuk, Ewa Sawa i Adrian Wiązanka. Wszyscy uczestnicy etapu szkolnego otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
foto >>>
Spotkanie rodziny szkół
Dnia 15 stycznia odbyło sie spotkanie opłatkowe Rodziny Szkół im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Nie mogło na nim zabraknąć naszej szkoły, którą w tym roku reprezentowali dyrektor szkoły pani Dorota Błaszczuk, ks. Paweł Rapa i uczniowie naszej szkoły Karolina Terebus i Dorota Bucior. Spotkanie rozpoczęło się Mszą świętą celebrowaną przez biskupa Mariana Rojka w kościele świętego Michala Archanioła w Zamościu.Po Mszy świętej uczestnicy przeszli do Centrum Pastoralnego przy parafii świętego Michała Archanioła gdzie zostały zaprezentowane jasełka w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Zamościu.Po jasełkach miało miejsce dzielenie się opłatkiem i wspólny poczęstunek. W uroczystości uczestniczylo 36 szkół noszących imię Papieża Jana Pawła II
foto >>>
Nasi mistrzowie
Mikołajkowy turniej tenisa stołowego dziewcząt i chłopców to kolejne zawody w ramach projektu "Sport jako narzędzie aktywizacji uczniów obszaru Gotanii".
W gminnych mistrzostwach, które odbyły się w Szkole Podstawowej w Nieledwi uczestniczyło 8 chłopców i 4 dziewczęta. Oto nasi mistrzowie:
dziewtczęta:
I m-ce Dominika Gardias
II m-ce Natalia Uryć
III m-ce Kinga Muzyczuk
chłopcy:
I m-ce Artur Strycharczuk
II m-ce Paweł Kaczoruk
III m-ce Mateusz Strycharczuk
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów!
Pomóż dzieciom przetrwać zimę
Po raz kolejny Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II wspólnie ze Szkołą Podstawową im. Cypriana Kamila Norwida w Trzeszczanach przystąpiło do akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” pod patronatem Radia Lublin.
Zapraszamy wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły do udziału w akcji i wsparcia w zbiórce darów: zabawek, przyborów szkolnych, środków czystości, słodyczy, artykułów spożywczych - długoterminowych.
Zbiórka będzie trwała do 16 grudnia 2014r.
Wszystkie zebrane dary zostaną przekazane do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach, gdzie zostaną rozdane najbardziej potrzebującym rodzinom w naszej gminie.
Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu
Dzień ten, przypadający w trzeci czwartek listopada, ma już ponad 30-letnią tradycję. Pomysł zrodził się w USA w Californii, gdzie w 1974 roku zachęcono ponad milion palaczy do odstawienia papierosów na jeden dzień. Z czasem do walki z tytoniem dołączył cały świat.
Jak co roku również uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Trzeszczanach wzięli udział w propagowaniu tej akcji.
Dnia 20 listopada w naszym gimnazjum odbył się międzyklasowy konkurs w ramach obchodów dnia „Rzuć Palenie Razem z Nami” poprzedzony krótka częścią artystyczną przygotowaną przez uczennice kl. II: Karolinę Terebus, Dorotę Bucior, Dominikę Gardias i Ewę Sawę. Uczniowie gimnazjum zmagali się w konkurencjach sportowych: rzut do papierosa, kręgle, w konkursach wiedzy rozwiązywali krzyżówkę profilaktyczną i obliczali straty finansowe wynikające z palenia papierosów, mieli możliwość sprawdzenia się w układaniu puzzli oraz w konkurencjach artystycznych - w przygotowanych przez siebie scenkach profilaktycznych i piosenkach antynikotynowych. Po podsumowaniu wyników poszczególnych konkurencji I miejsce zajęła klasa II, II miejsce klasa I i miejsce III - klasa III.
Konkurs miał na celu propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od nałogów. Organizatorami konkursu były: p. Anna Baj – pedagog szkolny, p. Dorota Martyniuk – Skrzypczak – wychowawca świetlicy oraz p. Agnieszka Wujciuk – nauczyciel biologii i geografii.
  Dyżury nauczycieli w roku szkolnym 2014/2015
Lp.
Nauczyciel
Dzień
Godzina
1

Irena Tatarczak

wtorek
8.00-8.55
2

Marzena Łacińska-Baran

środa
9.00-9.45
3

Weronika Kisielewicz

środa
12.45-13.30
4

Anna Baj

poniedziałek
piątek
8.10-10.00
5

Anna Więch

poniedziałek
9.00-9.45
6

Ks. Paweł Rapa

środa
12.00-12.30
7

Dorota Maciąg

piątek
9.55-10.40
8

Agnieszka Wujciuk

poniedziałek
13.30-14.20
9

Błaszczuk Dorota

czwartek
13.30-14.20
10

Koryl Hanna/Marta Kamieniecka

poniedziałek
9.00-9.45
11

Dorota Martyniuk-Skrzypczak

środa
9.00-10.00
12

Zdzisława Tracz-Mardofel

czwartek
8.40-9.00
13

Arkadiusz Pydyś

wtorek
10.45-11.30
14

Mariusz Adamczuk

wtorek
12.45-13.30
SUPER SPELLER - dyktando z języka angielskiego
20 listopada 2014 roku w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Moniatyczach został przeprowadzony II etap konkursu „Super Speller – dyktando z języka angielskiego”. W finale wzięli udział uczniowie z sześciu szkół gimnazjalnych gmin wiejskich z terenu powiatu hrubieszowskiego. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy II: Łukasz Baran oraz Karolina Wiśniewska pod opieką pani Weroniki Kisielewicz. Konkurs miał na celu wyłonienie talentów w dziedzinie znajomości języka angielskiego poprzez napisanie przez uczniów dyktanda. Łukasz zajął V miejsce. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i laureatom oraz życzymy dalszych sukcesów.
foto >>>
Apel z okazji Święta Niepodległości
12 listopada w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji 96 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Z tej okazji uczniowie klasy I pod kierunkiem wychowawcy Anny Więch zaprezentowali inscenizację słowno – muzyczną. Recytacja wierszy polskich poetów, patriotyczne pieśni oraz historie pokolenia, które składało ofiary krwi w wielkich bitwach i powstaniach, aby nasza ojczyzna była wolna, niewątpliwie uświadomiły uczniom naszego gimnazjum wartość tego święta oraz były piękną lekcją patriotyzmu.
foto >>>
Pielgrzymka na Jasną Górę
Punktem kulminacyjnym pielgrzymowania była uroczysta Msza Święta o godz. 11:00 sprawowana pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa Celestino Migliore, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce oraz ks. Biskupa Henryka Tomasika. „Jesteście żywym pomnikiem Jana Pawła II” - powiedział w homilii abp Celestino Migliore. Podczas Mszy św. poświęcony został sztandar Rodziny Szkół im. św. Jana Pawła II, który odtąd towarzyszyć będzie wszystkim większym uroczystościom Rodziny Szkół. Dalszy etap pielgrzymowania to Wadowice i Kalwaria Zebrzydowska. Duchowo mogliśmy się tam spotkać z naszym patronem na dróżkach kalwaryjskich, a także w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach. Na koniec przy pięknej, słonecznej pogodzie zwiedzaliśmy Kraków – Sukiennice, Kościół Mariacki i Wawel.
foto >>>
Święto Pieczonego Ziemniaka
Kolejny raz gościliśmy uczniów klas czwartych Szkoły Podstawowej z terenu naszej gminy wraz z dyrektorami i wychowawcami.
Swoją obecnością zaszczycił nas Wójt Gminy Trzeszczany p. Mirosław Kutera.
Gości powitała dyrektor gimnazjum Dorota Błaszczuk, zapraszając do wspólnej zabawy.
foto >>>
Otrzęsiny pierwszaków
18 września 2014 roku odbyły się w naszej szkole, jak co roku zresztą, otrzęsiny klasy pierwszej gimnazjum. Scenariusz przygotowała klasa III. Otwarcia imprezy dokonała Pani Dyrektor poprzez przekrojenie jabłka. Chcąc zaistnieć w społeczności uczniowskiej i stać się pełnoprawnymi jej członkami uczniowie klasy I musieli wykazać się dużym poczuciem humoru i dystansem do własnej osoby. Zabawa dostarczyła wszystkim dużo radości i była miłą chwilą odpoczynku w intelektualnych zmaganiach dnia codziennego.foto >>>
WITAMY PO WAKACJACH
Dnia 1 września tradycyjnie rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2014/2015. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 8.30 mszą świętą
w Kościele parafialnym w Trzeszczanach. O godzinie 10.00 miał początek uroczystości w szkole. Pani Dyrektor Dorota Błaszczuk przywitała całą społeczność uczniowską, a szczególnie uczniów klasy pierwszej. Wszystkim uczniom życzymy aby ten rok szkolny był bardziej udany niż poprzedni, zaś tym, którzy rozpoczynają naukę w naszym Gimnazjum życzymy szybkiej aklimatyzacji oraz spektakularnych sukcesów w nauce, sporcie i innych dziedzinach. Powodzenia:-)