Aktualności - rok szkolny 2010/2011
maja

Przeżywając uroczystości beatyfikacyjne Jana Pawła II, społeczność naszego gimnazjum zgromadziła się na Mszy Świętej w Kościele Parafialnym w Trzeszczanach. Swoją obecnością i modlitwą pragnęliśmy podziękować Panu Bogu za beatyfikację Naszego Patrona oraz wyrazić naszą ogromną radość z tego faktu. Na ten dzień młodzież gimnazjalna przygotowała również montaż słowno – muzyczny, połączony z prezentacją multimedialną, mówiący o świętości Karola Wojtyły już za życia, odwołujący się do Jego nauczania i wyrażający naszą wdzięczność za Jego życie i pontyfikat.

kwietnia

Uczennice klasy IIIa Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Trzeszczanach: wzięły udział w powiatowym konkursie „Narkotyki inna rzeczywistość”, który odbył się w Zespole Szkół w Werbkowicach.       
W konkursie wzięły udział trzyosobowe reprezentacje szkół gimnazjalnych z powiatu hrubieszowskiego. Uczniowie sprawdzili swoją wiedzę dotyczącą problemu narkomanii pisząc test konkursowy.  Uczennice z naszego gimnazjum zajęły pierwsze trzy miejsca: I miejsce Aleksandra Baj, II miejsce – Paulina Król i III miejsce – Dorota Uleryk.

kwietnia

W przeddzień VI Rocznicy Śmierci Wielkiego Polaka – Naszego Patrona – Papieża Jana Pawła II, społeczność naszego gimnazjum spotkała się na uroczystym apelu, upamiętniającym to wydarzenie. Przebieg tegorocznych obchodów Rocznicy Śmierci Patrona miał dla nas znaczenie szczególne, za miesiąc, bowiem Jan Paweł II zostanie włączony w poczet błogosławionych..

marca

Z okazji Pierwszego Dnia Wiosny tradycyjnie uczniowie przejęli władzę w szkole. Pierwsze trzy godziny Uczniowie – Nauczyciele uczyli, następnie dekorowali sale lekcyjne – motyw przewodni – WIOSNA. Na koniec dnia odbył się pokaz mody i zawody sportowe..

marca

W dniu 18 marca 2011 roku obchodziliśmy po raz kolejny w naszej szkole Dzień Języków Obcych. W tym dniu uczyliśmy się poprzez zabawę. Poszczególne klasy, reprezentując różne kraje, rywalizowały ze sobą w różnych konkurencjach językowych. Pierwsze miejsce w tym roku szkolnym zajęła klasa II B. Uczestnicząc w przygotowanej zabawie, uczniowie poznali nowe fakty, dotyczące krajów języków, których się uczymy, oraz utrwalili zdobyte już wiadomości i umiejętności językowe.

marca

W ramach działalności Szkolnego Wolontariatu odbyła się wycieczka wolontariuszy Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Trzeszczanach do Zamojskiego Centrum Wolontariatu. W wycieczce wzięli udział uczniowie działający aktywnie w akcjach charytatywnych,  jak również uczniowie zainteresowani pracą wolontarystyczną.

Wolontariusze naszego gimnazjum zwiedzili Zamojskie Centrum Wolontariatu w Osiedlowym Domu Kultury „Okrąglak”. Następnie wzięli udział w  warsztatach szkoleniowych o następującej tematyce:

  • Działalność regionach Młodzieżowych Klubów Wolontariatu
  • Działalność Stowarzyszenia Zamojskiego Centrum Wolontariatu
  • Predyspozycje i cechy osobowościowe wolontariusza

Uczniowie wysłuchali również prelekcji na temat Europejskiego Roku Wolontariatu. Przeprowadzone zajęcia dostarczyły młodzieży wiedzy i wielu cennych wskazówek do pracy wolontarystycznej. Otrzymaliśmy ulotki, broszurki oraz materiały edukacyjne dotyczące Wolontariatu. Było to ciekawe doświadczenie dla uczniów naszego gimnazjum.

stycznia
11 lutego 2011 roku uczniowie klas trzecich uczestniczyli w wycieczce na lodowisko przy Ratuszu w Zamościu .
stycznia
Szkolne Koło PCK Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Trzeszczanach wzięło udział w XIX Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Wolontariuszki z SK PCK : Dorota Hordyj, Paulina Król, Urszula Kruczyńska, Milena Skóra i Anna Terebus – zbierały pieniądze, które zostaną przeznaczone na zakup sprzętu dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi.
Akcję na terenie naszej gminy przeprowadziliśmy przy współpracy z Hrubieszowskim Sztabem Orkiestry. Przebiegała ona w dwóch etapach:
  • I etap – 07 stycznia 2011 roku (piątek) – zbiórka pieniężna w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Trzeszczanach
  • II etap – 9 stycznia 2011 r. (niedziela) – zbiórka pieniężna przy Kościele Parafialnym w Trzeszczanach i Nieledwi oraz kaplicach w Chyżowicach i Majdanie Wielkim.
Na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do Hrubieszowskiego Sztabu Orkiestry w dniu 9 stycznia 2011 roku przekazaliśmy zebraną kwotę w wysokości 2772,52 zł. Dziękujemy za hojność.
listopada

„Zwykła kromka chleba
Ma wspaniały smak.
Co dzień jej potrzeba,
A niektórym brak…”

Jak co roku w naszej szkole młodzież gimnazjum uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji charytatywnej pod patronatem radia Lublin „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”. W dniach 26 listopada - 14 grudnia wolontariusze gimnazjum zorganizowali zbiórkę: artykułów chemicznych, przyborów szkolnych, słodyczy i żywności trwałej na terenie szkoły.
Zbiórka miała także miejsce w okolicznych sklepach Mołodiatyczach, Trzeszczanach i Nieledwi. Do naszego sztabu przyłączyli się również uczniowie Szkoły Podstawowej im. Cypriana Kamila Norwida w Trzeszczanach. Wspólnie zebraliśmy 171kg darów! Przekazaliśmy je do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach, gdzie zostały rozdysponowane według potrzeb.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w akcji!
listopada
Uczennice klasy IIIa Dorota Uleryk, Paulina Król i Aleksandra Baj wzięły udział w konkursie organizowanym przez gminę Werbkowice pod hasłem „Nie truj się”.
W ramach konkursu uczennice przygotowały plakaty tematyczne dotyczące profilaktyki uzależnień od nikotyny i alkoholu, jak również wykazały się wiedzą pisząc test konkursowy. Uczennica naszej szkoły Dorota Uleryk zajęła II miejsce.
listopada
„Każde zło można obrócić w dobro”
Pod takim hasłem wolontariusze gimnazjum przygotowali dyskotekę charytatywną w stylu Halloween, która odbyła się 10 października.
Wspaniała dekoracja, tajemnicza atmosfera i pomysłowe kostiumy prowadzących imprezę zapowiadały wspaniała zabawę. Wolontariusze zorganizowali dla swoich rówieśników atrakcyjne konkursy: na „śmieszno- straszny strój” i „odjazdową fryzurę”. Podczas konkursów było dużo dobrej zabawy, a przede wszystkim dużo śmiechu. Zwycięzcy otrzymali słodycze i upominki. Konkursy rozstrzygali przedstawiciele rodziców, którzy również zostali zaproszeni na dyskotekę.
Podczas dyskoteki wolontariusze zorganizowali kawiarenkę, w której można było zakupić ciastka i kanapki przygotowane przez uczniów. Dla spragnionych były również napoje. Dochód ze sprzedaży biletów i kawiarenki zostanie przeznaczony na Dom Dziecka w Zwierzyńcu.
października
„Za trud, za serce, za uśmiech – nauczycielom dziękujemy!”
Dnia 12 października 2010 roku o godz. 13:30 odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Nauczyciela.
Uroczystość przygotowali wolontariusze gimnazjum. W akademii uczestniczyli nauczyciele, pracownicy szkoły, zaproszeni goście z Urzędu Gminy w Trzeszczanach: wójt gminy Trzeszczany Mirosław Kutera i inspektor ds. oświaty. Anna Błaszczuk – Jeleń oraz emerytowani nauczyciele, którzy w tym dniu byli w naszej szkole honorowymi gośćmi.
Wolontariusze między innymi dla nich przygotowali w podzięce za trud i włożoną pracę dyplomy uznania, upominki i kwiaty.  Po akademii  nauczyciele i zaproszeni goście spotkali się na poczęstunku przygotowanym przez wolontariuszy naszego gimnazjum.